Help, ik heb een BKR-codering!

Er zijn verschillende coderingen. Hieronder treft u een overzicht. Weet u niet wie de codering heeft aangemeld bij het Bureau Krediet Registratie (BKR)? Vraag dan bij het BKR een overzicht aan. Daarin vindt u de details van alle lopende leningen, maar ook van de leningen die korter dan 5 jaar geleden zijn beeindigd.
Het BKR houdt van elke persoon met een krediet een electronisch dossier bij, zodat zakelijke geldverstrekkers de kredietwaardigheid kunnen beoordelen van mensen die een lening aanvragen. Als iemand een achterstand oploopt in de terugbetaling van een lening of krediet, wordt dit bij het BKR gemeld, door middel van een achterstandscodering (A-codering). Als de achterstand weer is ingelopen wordt er een herstelcodering (H-codering) toegevoegd aan de achterstandscodering. Wanneer verdwijnt een achterstandscodering? Een codering verdwijnt pas 5 jaar nadat het betreffende krediet is afgelost en afgemeld. De afmelding gebeurt door de kredietverstrekker. Download de brochure van het BKR voor meer informatie!  Welke kredieten worden geregistreerd? Het BKR registreert meerdere soorten kredieten. Op het overzicht dat u bij hen kunt opvragen worden deze kredietsoorten als volgt vermeld: AK: Aflopend Krediet (bijvoorbeeld een persoonlijke lening) RK: Revolverend Krediet (bijvoorbeeld een doorlopend krediet of roodstandfaciliteit) VK: Verzendhuis Krediet (denk hierbij bijv. aan Wehkamp en Neckermann) SR: SchuldRegeling (als er schuldsanering heeft plaatsgevonden) HY: Hypothecair krediet (dit wordt gemeld na een aantal maanden achterstand) RO: Overige financiele verplichtingen. Welke achterstandscoderingen zijn er? Aan de ‘A’ (van ‘Achterstand’) kan een zogenaamde bijzonderheidscode worden toegevoegd: Code 1: Er is een aflossings- of schuldregeling getroffen, nadat de achterstandssituatie is ontstaan. Code 2: De (restant) vordering is opeisbaar gesteld. Code 3: Er is een bedrag van €250 of meer afgeboekt. Code 4: De kredietnemer bleek/blijkt onbereikbaar. Code 5: Er is een tijdelijke, preventieve betaalregeling getroffen. Meer informatie treft u op www.bkr.nl.  
WAT WILT  U DOEN? HollandGeld BKR